فرصت های شغلی

مدیر فروش

تعریف شغل:

مدیریت کلیه امور واحد فروش ، سیاست گذاری ، هدف گذاری و هدایت پرسنل بخش جهت تحقق اهداف فروش شرکت

مختصری از شرح شغل:

شخص اول واحد فروش عهده دار هدایت و کنترل پرسنل این بخش جهت دستیابی به اهداف فروش ، هماهنگ کننده تعاملات با واحد خرید برای سفارش و تأمین کالا ، واحد بازاریابی جهت استعلام اطلاعات بازار و سایر واحدهای سازمانی است ، نظارت بر وضعیت سفارش مشتریان ، کنترل وضعیت حساب مشتریان ، دریافت گزارش و آمارها از سرپرستان بخش و کارشناس فروش ، تصیمیم گیری و هدفگذاری فروش بر اساس اطلاعات ، آمارهای تحلیلی دریافتی از کارشناس و سرپرستان بخش ، ارائه گزارشات به مدیریت و ارائه راهکار ها برای افزایش میزان فروش و سهم بازار بخش دیگری از مسئولیت های مدیر فروش است.

محل انجام کار:بیشتر زمان کار در ساختمان اداری و بخشی از تایم به مأموریت و حضور نزد مشتریان شرکت در اهواز و شهرستان های استان خوزستان اختصاص می یابد.ساعت کار:تایم اداری و زمان واقعی انجام کار ساعات طولانی تری است.
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق مدیر فروش متشکل از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و پاداش حاصل از مجموع فروش فروشندگان شرکت است.
جنسیت:صرفاً مردسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:دیپلم
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 30 سال و حداکثر 40 سال سنرشته تحصیلی:کلیه رشته های تحصیلی

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل
سوابق کاری مکفی در زمینه سرپرستی و یا مدیریت فروش ، اعتماد به نفس بالا ، توانایی مدیریت افراد ، استعدا رهبری ، فن بیان ، مهارتهای ارتباطی قوی ، توانایی کار با افراد ، مدیریت زمان ، انجام فعالیت تیمی ، توانایی تصمیم گیری و حل مسأله ، توانایی انجام کار در شرایط دشوار و تحت فشار ، توانایی مستند سازی و ارائه گزارشات به مدیران ، نتیجه گرایی ، آشنایی مقدماتی با نرم افزارMS-Office.

سوپروایزر

تعریف شغل:

حمایت ،کنترل و نظارت بر کار گروه فروشندگان برای تحقق اهداف فروش

مختصری از شرح شغل:سوپر وایزر یا سرپرست فروش بازوی اجرایی مدیر فروش محسوب شده ، تصمیمات مدیر فروش را با بکار گیری تیم تحت امر به مرحله اجرا در می آوردشیوه انجام کار او شیوه ، هدایت ، حمایت و کنترل است و در بسیاری از اوقات به همراه فروشندگان در مسیر حاضر می شود.

محل انجام کار:بخشی از زمان در ساختمان اداری و بخش دیگر همراهی با فروشندگان در سطح شهر و حضورنزد مشتریان شرکت در اهواز و شهرستان های استان خوزستان.ساعت کار:دو تایم ( صبح و عصر )
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق سوپروایزر متشکل از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و پادش حاصل از مجموع فروش فروشندگان گروه تحت نظارت است.
جنسیت:صرفاً مردسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:دیپلم
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 26 سال و حداکثر 34 سال سنرشته تحصیلی:کلیه رشته های تحصیلی

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل
سوابق کاری مکفی در زمینه سرپرستی فروش ، اعتماد به نفس بالا ، توانایی مدیریت افراد ، استعدا رهبری ، فن بیان ، مهارتهای ارتباطی قوی ، توانایی کار با افراد ، مدیریت زمان ، انجام فعالیت تیمی ، توانایی تصمیم گیری و حل مسأله ، توانایی انجام کار در شرایط دشوار و تحت فشار ، توانایی مستند سازی و ارائه گزارشات به مدیران ، نتیجه گرایی ، آشنایی مقدماتی با نرم افزارMS-Office.

کارشناس فروش

تعریف شغل:

تجزیه وتحلیل داده های فروش و ارایه گزارش های آماری تحلیلی

مختصری از شرح شغلکارشناس فروش در این شغل عهده دارتحلیل داده های فروش جهت استنتاج آمارها و گزارش های تحلیلی از وضعیت فروش و ارائه به مدیر و سرپرستان این بخش است ، ارائه مشاوره به فروشندگان و مشارکت در امر هدف گزاری بخش دیگری وظایف کارشناس در این شغل است.

محل انجام کار:ساختمان اداریساعت کار:تایم اداری
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق کارشناس فروش متشکل از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) درصد معینی از پادش فروش شرکت است.
جنسیت:خانم و آقاسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:لیسانس
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 24 سال و حداکثر 34 سال سنرشته تحصیلی:مدیریت ( بازرگانی ، صنعتی ) مهندسی صنایع ، آمار ، ریاضی

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

اعتماد به نفس بالا ، فن بیان ، مهارتهای ارتباطی قوی ، توانایی کار با افراد ، مدیریت زمان ، انجام فعالیت تیمی ، توانایی تحلیل داده ها، توانایی انجام کار در شرایط تحت فشار ، توانایی مستند سازی و ارائه گزارشات به مدیران ، نتیجه گرایی ، آشنایی کامل با نرم افزارMS-Office ، مهارت فرمول نویسی و انجام محاسبات با استفاده از نرم افزار های Excel و Spss.

فروشنده حضوری

تعریف شغل:

این شغل ، شغلی است که در آن وظایفی از قبیل برقراری ارتباط مستمر با مشتری ، انجام مذاکرات فروش و دریافت سفارشات از مشریان انجام می شود.

مختصری از شرح شغل

فروشده طبق برنامه اعلام شده از سوی مدیرفروش عهده دار مراجعه حضوری و منظم نزد مشتریان ثابت شرکت ، انجام مذاکرات فروش و دریافت سفارش از مشتریان می باشد.

اهوازبخشی کوچکی از تایم در ساختمان اداری و بیشترین زمان انجام کار در سطح شهر حضورنزد مشتریان ثابت شرکت در مناطق مختلف شهر اهواز طبق مسیر تعیین شده از سوی شرکت.شهرستانشهرستان محل اقامت با در اختیار داشتن مسیر تعیین شده از سوی شرکت و مراجعه نزد مشتریان ثابت
سن:حداقل 22 سال و حداکثر 32 سال سنساعت کار:دو تایم ( صبح و عصر )
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق فروشنده متشکل از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و پادش حاصل از مجموع فروش است.
جنسیت:صرفاً مردسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:دیپلم
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
رشته تحصیلی:کلیه رشته های تحصیلی  

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

اعتماد به نفس بالا ، فن بیان ، مهارتهای ارتباطی قوی ، مدیریت زمان ، توانایی انجام کار در شرایط تحت فشار ، توانایی مستند سازی و ارائه گزارشات به مدیران ، نتیجه گرایی ، آشنایی مقدماتی با نرم افزارMS-Office.

اپراتور فروش

تعریف شغل:

دریافت داده ها و ثبت آن ها در سیستم و صدور فاکتور

مختصری از شرح شغل
 

اپراتور فروش روزانه ، داده های دریافتی از تبلت فروشندگان را دریافت و پس از بررسی و انجام اقدامات لازم ، آن ها را ثبت و تبدیل به فاکتور می نماید.

محل انجام کارساختمان اداریساعت کارتایم اداری
سن:حداقل 20 و حداکثر 30 سالرشته تحصیلی:کامپیوتر ، حسابداری ، منشی گری و رشته های مرتبط
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق اپراتور فروش متشکل از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار)است.
جنسیت:خانم و آقاسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:حداقل فوق دیپلم
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

سرعت عمل در انجام کار ، آشنایی با تند تایپ ، فن بیان ، توانایی کار با افراد ، انجام فعالیت تیمی ، آشنایی کافی با نرم افزار MS-Office.

مسئول توزیع

تعریف شغل:

مدیریت ناوگان و کارکنان حمل و نقل کالا جهت تحویل بهینه و بهنگام بار به دست مشتریان

مختصری از شرح شغل

مسئول واحد توزیع در این پست عهده دار اداره امور کارکنان واحد توزیع ، چنیش موزعان به اتفاق رانندگان و مسیربندی ایشان برای تحویل به موقع سفارشات به دست مشتریان است ، هماهنگی با واحد فروش و انبار به منظور تنظیم صحیح سفارشات دریافتی در مسیرهای بهینه ، نحوه و زمانبندی عملیات توزیع ، تعادل برقرار کردن در مناطق توزیع ، کنترل و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل هاو مقررات داخلی و اعطا مجوزهای موردی برای توزی خارج مسیر در مواقع خاص بمنظور پیشگیری از افزایش حجم مرجوعی ، ارایه گزارشات مورد نیاز به مدیریت از اهم وظایف یک مسئول توزیع می باشد.

محل انجام کار:ساختمان اداری و انبارساعت کار:تایم اداری
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق مسئول توزیع متشکل از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و درصدی از پادش حاصل از فروش شرکت می باشد.
جنسیت:صرفاً آقایانسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:لیسانس
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 26و حداکثر 36 سالرشته تحصیلی:مدیریت صنعتی

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

سوابق کاری مکفی در زمینه سرپرستی توزیع و انبار ، اعتماد به نفس بالا ، استعدا رهبری ، فن بیان ، مهارتهای ارتباطی قوی ، توانایی کار با افراد ، مدیریت زمان ، انجام فعالیت تیمی ، توانایی تصمیم گیری و حل مسأله ، توانایی انجام کار در شرایط دشوار و تحت فشار ، توانایی مستند سازی و ارائه گزارشات به مدیران ، نتیجه گرایی ، آشنایی مقدماتی با نرم افزارMS-Office.

سوپروایزر توزیع

تعریف شغل:

کنترل و نظارت بر کار توزیع کنندگان برای تحویل بهنگام بار به دست مشتریان

مختصری از شرح شغل

سوپر وایزر یا سرپرست توزیع بازوی اجرایی مسئول توزیع محسوب شده ، در بسیاری از اوقات به همراه موزعان در مسیر حاضر می شود و از نزدیک کار ایشان را کنترل می کند و در غیاب مسئول واحد مسئولیت کار وی را نیز بر عهده می گیرد.

محل انجام کار:بخشی از زمان کار در انبار و بخش دیگر در سطح شهرساعت کار:تایم اداری
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق سوپروایزر توزیع متشکل از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و درصد معینی از پادش حاصل از فروش شرکت می باشد.
جنسیت:صرفاً آقایانسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:فوق دیپلم
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 26و حداکثر 34 سالرشته تحصیلی:کلیه رشته های تحصیلی

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

سوابق کاری مکفی در شغل موزعی کالا و یاسرپرستی توزیع و انبار ، اعتماد به نفس بالا ، استعدا رهبری ، فن بیان ، مهارتهای ارتباطی قوی ، توانایی کار با افراد ، مدیریت زمان ، انجام فعالیت تیمی ، توانایی تصمیم گیری و حل مسأله ، توانایی انجام کار در شرایط دشوار و تحت فشار ، توانایی ارائه گزارشات به مدیران ، نتیجه گرایی ، آشنایی مقدماتی با نرم افزارMS-Office.

مأمور پخش

تعریف شغل:

بارگیری و تحویل بار به دست مشتریان شرکت

مختصری از شرح شغل

مأمور پخش عهده دار مسئولیت بارگیری محصولات در خودرو شرکت و تحویل سفارشات طبق فاکتور به دست مشتریان است.

محل انجام کار:بخش از زمان کار در انبار و بخش دیگر در سطح شهرساعت کار:تایم اداری
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق مأمورپخش متشکل از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و درصدی از پادش حاصل از فروش شرکت می باشد.
جنسیت:صرفاً آقایانسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:دیپلم
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 20و حداکثر 28 سالرشته تحصیلی:کلیه رشته های تحصیلی

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

مهارتهای ارتباطی و بیان مناسب ، مدیریت زمان ، توانایی انجام کار در شرایط دشوار ، برخورداری از استقامت بدنی.

مأمور پخش

تعریف شغل:

بارگیری و تحویل بار به دست مشتریان شرکت

مختصری از شرح شغل

مأمور پخش عهده دار مسئولیت بارگیری محصولات در خودرو شرکت و تحویل سفارشات طبق فاکتور به دست مشتریان است.

محل انجام کار:بخش از زمان کار در انبار و بخش دیگر در سطح شهرساعت کار:تایم اداری
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق مأمورپخش متشکل از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و درصدی از پادش حاصل از فروش شرکت می باشد.
جنسیت:صرفاً آقایانسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:دیپلم
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 20و حداکثر 28 سالرشته تحصیلی:کلیه رشته های تحصیلی

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

مهارتهای ارتباطی و بیان مناسب ، مدیریت زمان ، توانایی انجام کار در شرایط دشوار ، برخورداری از استقامت بدنی.

انباردار و کمک انباردار

تعریف شغل:

کنترل ورود و خروج بار در انبار و مدیریت کمی و کیفی کالاهای موجود در انبار با بهره گیری از پرسنل و تجهیزات در اختیار

مختصری از شرح شغل

در این شغل انبار دار/کمک انباردار عهده دار کنترل ورود و خروج کلیه افراد، وسایل نقلیه و کالاها در محدوده انبار هستند و هدف حفظ، نگهداری و مدیریت بهینه کالاها و محصولات در انبار است . مشاهده عینی کالا و ثبت دقیق صرفأ براساس مشاهده عینی نه براساس فاکتور ارائه شده ، صدور حواله های مربوط به ورود و خروج کالا ، ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادر در نرم افزار، طبقه بندی ، تنظیم ، و کدگذاری کالاها ، همکاری با واحد خرید و تأمین کالا برای ورود بار ارسالی از سوی کارخانه ها همکاری با واحد توزیع برای خروج به هنگام کالا و سفارشات مشتریان ، مراقبت و نگهداری کالاها از عواملی مانند سرقت ،صدمه،ضایعات و حادثه ،از طریق طبقه بندی ، چیدمان و جای دادن صحیح اجناس ، پیش بینی و برنامه ریزی و کنترل موجودی کالا و انبار گردانی و تهیه گزارشات لازم در خصوص ضایعات انبار ، بخشی از کار انبار دار و کمک انبار دار است .

محل انجام کار:انبارساعت کار:شیفتکاری
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق انبادار متشکل از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و درصد معینی از پادش حاصل از فروش شرکت می باشد.
جنسیت:صرفاً آقایانسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:فوق دیپلم
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 26و حداکثر 36 سالرشته تحصیلی:مدیریت صنعتی

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغلسوابق کاری مکفی در شغل سرپرستی انبار و یا توزیع ، استعدا رهبری ، مهارتهای ارتباطی مناسب ، توانایی کار با افراد ، مدیریت زمان ، توانایی تصمیم گیری و حل مسأله ، توانایی انجام کار در محیط های بسته ، توانایی ارائه گزارشات به مدیران ، نتیجه گرایی ، آشنایی مقدماتی با نرم افزارMS-Office.

سرکارگر

تعریف شغل:

نظارت بر کار کارگران انبار به هنگام سکو چینی ، تخلیه و بارگیری کالا

مختصری از شرح شغل

در زمان انجام کار بارگیری ، تخلیه بار ، سکوچینی ، برکار کارگران نظارت می کند و گاهی در غیاب نیروها کار ایشان را انجام می دهد.

محل انجام کار:انبارساعت کار:شیفتکاری
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق سرکارگر متشکل از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و درصد معینی پادش حاصل از فروش شرکت می باشد.
جنسیت:صرفاً آقایانسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:دیپلم
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 24و حداکثر 34 سالرشته تحصیلی:کلیه رشته های تحصیلی

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

مهارتهای ارتباطی مناسب ، توانایی کار با افراد ، سرعت عمل بالا در انجام کار

حراست

تعریف شغل:

حفاظت و حراست از موجودی کالا ، لوازم و تجهیزات در ساعات تعطیلی کار با استفاده از امکانات در اختیار

مختصری از شرح شغل

حراست انبار در هنگام حضور وظیفه حفظ و حراست از ساختمان ، تجهیزات و موجودی کالای انبار را بر عهده دارد و هرگونه ورود و خروج انبار را کنترل می نماید.

محل انجام کار:انبارساعت کار:شیفتکاری
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق حراست انبار متشکل از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و درصدی از پادش حاصل از فروش شرکت می باشد .
جنسیت:صرفاً آقایانسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:دیپلم
تعطیلات:گردشیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 25و حداکثر 35 سالرشته تحصیلی:کلیه رشته های تحصیلی

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

برخورداری از وضعیت مناسب جسمانی برای این شغل ، سابقه فعالیت مستمر در یکی از رشته های ورزشی رزمی

کارگر

تعریف شغل:

سکو چینی ، تخلیه و بارگیری کالا در انبار

مختصری از شرح شغل

در زمان ورود خودروهای ارسال شده از سوی کارخانه ها و قبل از خروج خودروهای شرکت ، مسئولیت تخلیه ، چیدمان و سکوچینی محصولات بر عهده گروه کارگران نبار می باشد.

محل انجام کار:انبارساعت کار:شیفتکاری (صبحکار / عصرکار)
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق کارگر متشکل از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و پاداش کار انبار است.
جنسیت:صرفاً آقایانسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:سیکل
تعطیلات:گردشیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 20و حداکثر 28 سالرشته تحصیلی:---

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

برخورداری از استقامت مناسب جسمانی برای این شغل ، توان انجام کار گروهی

مسئول حسابداری

تعریف شغل:

شخص اول واحد حسابداری است که بر کار سایر حسابداران نظارت کرده ، مسئولیت کنترل حسابها ، کشف مغایرت ها ، تهیه صورت های مالی و ارائه گزارشات مالی به مدیران را بر عهده دارد.

مختصری از شرح شغل

مسئول حسابداری در این شغل علاوه بر این که بر کار سایر حسابداران نظارت دارد ، مسئولیت کنترل حسابها ، کشف و رفع مغایرت حسابها ، قطعی کردن اسناد و فاکتورهای خرید ، تهیه ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و ارائه گزارش های مالی به مدیران را نیز بر عهده دارد.

محل انجام کار:ساختمان اداریساعت کار:تایم اداری
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق مسئول حسابداری متشکل از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و درصدی از پادش حاصل از فروش شرکت می باشد.
جنسیت:صرفاً آقایانسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:لیسانس و فوق لیسانس
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 28و حداکثر 40 سالرشته تحصیلی:حسابداری ، مدیریت بازرگانی ، صنعتی ، بانکداری

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

علاوه بر برخورداری از تحصیلات مرتبط در مقطع کارشناسی و یا کارشناسی ارشد ، سابقه کار مرتبط و مکفی در زمینه حسابداری شرکت های پخش و یا بازرگانی ، آشنایی با نرم افزار های حسابداری ، مسئولیت پذیری ، توانایی کار با افراد ، دقت وحوصله زیاد ،سرعت عمل و استعداد عددی و آشنایی کامل با نرم افزارMS-Office از دیگر شرایط احراز این شغل محسوب می شود .

کارمند حسابداری

تعریف شغل:

جمع آوری ، دسته بندی ، ثبت داده های مالی در سیستم و بایگانی اسناد حسابداری

مختصری از شرح شغل

حسابدار بسته به شرح شغل و حیطه وظایف که ممکن است در حوزه مالیات ، حقوق و دستمزد ، فروش و توزیع و یا صندوقداری باشد ، عهده دار مسئولیت هایی از قبیل جمع آوری داده ها ، اعداد ، ارقام و اسناد و ثبت آنها در سیستم ، انجام امور بانکی ، تهیه برخی گزارشات بازرگانی و مالیاتی را عهده دار می باشد.

محل انجام کار:ساختمان اداریساعت کار:تایم اداری
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق مسئول حسابداری متشکل از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و درصد معینی پادش حاصل از فروش شرکت می باشد.
جنسیت:خانم و آقاسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:لیسانس
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 24و حداکثر 34 سالرشته تحصیلی:حسابداری ، مدیریت ( بازرگانی ، صنعتی ، بانکداری )

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

علاوه بر برخورداری از تحصیلات مرتبط در مقطع کارشناسی ، سابقه کار مرتبط و مکفی در زمینه حسابداری شرکت های پخش و یا بازرگانی ، آشنایی با نرم افزار های حسابداری ، مسئولیت پذیری ، سرعت عمل و استعداد عددی و آشنایی کامل با نرم افزار MS-Office از دیگر شرایط احراز این شغل محسوب می شود .

کارمند وصول مطالبات

تعریف شغل:

پیگری مانده حساب و معوقات شرکت نزد مشتریان تا وصول و تحقق نهایی

مختصری از شرح شغل

کارمند وصول مطالبات در این شغل عهده دار پیگیری معوقات و مانده حساب شرکت ، نزد مشتریانی است که تاریخ سررسید چک و یا مهلت پرداخت بدهی ایشان به آخر رسیده و وجوه مورد نظر دریافت نشده است . این کار با مراجعه حضور و پیگری های قانونی تا حصول قطعی و نهایی مانده حساب ها صورت می پذیرد.

محل انجام کار:بخشی از تایم کار در ساختمان اداری و بخش دیگری مراجعه حضوری نزد مشتریان شرکت در سطح شهرساعت کار:تایم اداری
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق کارمند وصول مطالبات متشکل از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و درصد معینی پادش حاصل از فروش شرکت می باشد.
جنسیت:صرفأ آقایانسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:دیپلم
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 26 سال و حداکثر 38 سال سنرشته تحصیلی:کلیه رشته های تحصیلی

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

برخوردار از روابط عمومی و فن بیان مناسب ، توان و استقامت پیگیری مستمر موضوعات کاری ، استقامت بدنی بالا ، توان کار در شرایط متغیر ، انعطاف پذیری

مسئول خرید و تأمین کالا

تعریف شغل:

جستجوی بازار ، شناسایی تأمین کنندگان ، انتخاب محصول مطابق با سبد کالایی شرکت و نیاز بازار و انجام مذاکرات برای اخذ نمایندگی

مختصری از شرح شغل

در این شغل مسئول خرید و تأمین کالا با رسد منظم تولیدکنندگان فعال صنایع غذایی و بهداشتی ، سعی در انتخاب بهترین تأمین کنندگان با در نظر گرفتن اولویت های انتخاب محصول از سوی شرکت و پتانسیل بازار دارد. علاوه بر این باکنترل موجودی کالا در انبار و هماهنگی با مدیر فروش ، تنظیم سفارشات خرید و ارسال برای تولید کنندگان را انجام می دهد و با این روش به طور دائم ذخیره محصول در انبار را تنظیم و نیاز واحد فروش را تأمین می نماید.

محل انجام کار:عمده تایم کار در ساختمان اداری و بخش از تایم مأموریت های خارج از سازمانساعت کار:تایم اداری
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق مسئول خرید و تأمین کالا متشکل از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و درصدمعینی پادش حاصل از فروش شرکت می باشد.
جنسیت:خانم و آقاسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:لیسانس
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 26و حداکثر 38 سالرشته تحصیلی:مدیریت بازرگانی ، صنعتی و حسابداری

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

سوابق کاری مکفی در زمینه خرید وتأمین کالا ، فن بیان ، مهارتهای ارتباطی قوی ، توانایی انجام مذاکره و رایزنی ، توانایی تصمیم گیری و حل مسأله ، نتیجه گرایی، مستند سازی و ارائه گزارش به میدان ، آشنایی مقدماتی با نرم افزارMS-Office.

مسئول انفورماتیک

تعریف شغل:

مدیریت و پشتیبانی سیستم های کامپیوتر و شبکه از زمان نصب و راه اندازی تا تعمیر و نگهداری

مختصری از شرح شغل

مسئول انفورماتیک در این شغل عهده دار مسئولیت نصب و راه اندازی سیستم های کامپیوتری ، نرم افزارها ، دوربین ها ، استقرار و امینیت شبکه ، اینترنت ، ایمن سازی سیستم ها ، تهیه نسخ پشتیبان از نرم افزار های پرکاربرد ، آموزش کاربری برخی نرم افزار ها به پرسنل ، بازدید اداوری از سیستم ها ، رفع عیوب و بروز رسانی نرم افزار ها ، بررسی و پیگری رفع اختلال اینترنت و خطوط تلفن سانترال ، مدیریت و پشتیبانی غالب متن و محتوای وب سایت و پشتیبانی نرم افزار های تحت شبکه می باشد.

محل انجام کار:ساختمان اداریساعت کار:تایم اداری
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق مسئول انفورماتیک متشکل از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و درصد معینی پادش حاصل از فروش شرکت می باشد.
جنسیت:صرفأ آقایانسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:لیسانس و فوق لیسانس
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 24 و حداکثر 34 سالرشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر ، ICT ، IT

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

سوابق کاری مکفی در زمینه مرتبط ، ابتکار و خلاقیت در کار ، مقاومت در برابر خستگی فکری ناشی از کار ، توانایی تصمیم گیری و حل مسأله ، دارا بودن مدرک و مهارت دوره های مهندسی مایکروسافت ، سیسکو ، امنیت شبکه

مسئول منابع انسانی

تعریف شغل:

فرآیند برنامه ریزی، سازماندهی ، تأمین ، آموزش ، سنجش و نگهداشت نیروهای انسانی را مدیریت منابع انسانی می نامند.

مختصری از شرح شغل

در این شغل مسئول منابع انسانی عهده دار مسئولیت برنامه ریزی نیروی انسانی ، سازماندهی ، اصلاح تشکیلات اداری و اجرای رویه های قانونی ، تجزیه تحلیل و طراحی مشاغل ، شرح شغل نویسی ، تأمین و گزینش نیروی انسانی ، آموزش و انگیزش پرسنل ، ارزیابی عملکرد کارکنان ، تنظیم سیستم حقوق و دستمزد ، نظارت بر ایمنی و بهداشت و رسیدگی به امور رفاهی کارکنان است . همچنین ایفای نقش رابط ، میان مدیران و کارکنان ، بخش دیگری از مسئولیت در این شغل است.

محل انجام کار:ساختمان اداریساعت کار:تایم اداری
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق مسئول منابع انسانی متشکل از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و درصد معینی پادش حاصل از فروش شرکت می باشد.
جنسیت:صرفأ آقایانسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:لیسانس و فوق لیسانس
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 28 و حداکثر 38 سالرشته تحصیلی:مدیریت دولتی و صنعتی ، منابع انسانی

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

سوابق کاری مکفی در زمینه سرپرستی و یا مدیریت منابع انسانی و اموراداری ، اعتماد به نفس بالا ، فن بیان ، مهارتهای ارتباطی قوی ، توانایی کار و تعامل با افراد ، ابتکار و خلاقیت در کار ، مقاومت در برابر خستگی فکری ناشی از کار ، توانایی تصمیم گیری و حل مسأله ، توانایی مستند سازی و ارائه گزارش به مدیران ، آشنایی کافی با نرم افزارMS-Office

مسئول کارشناس آموزش

تعریف شغل:

فرآیند نیازسنجی ، برنامه ریزی ، برگزاری و ارزیابی دوره های آموزشی

مختصری از شرح شغل

در این شغل کارشناس آموزش عهده دار مسئولیت انجام نیاز سنجی آموزشی بر اساس نیاز هر یک از مشاغل سازمان و شاغلین در آنها به منظور تعیین نیازهای آموزشی کارکنان ، برنامه ریزی و تعیین اهداف آموزشی بر اساس نیازسنجی صورت گرفته ، تهیه و تدوین تقویم ماهانه و سالانه آموزشی ، اجرای برنامه های آموزشی ، ارزیابی و سنجش میزان بهره وری دوره های آموزشی به منظور تعیین نقاط ضعف وقوت و بهبود فرآیند آموزشی ، می باشد .

محل انجام کار:ساختمان اداریساعت کار:تایم اداری
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق کارشناس آموزش متشکل از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و درصد معینی پاداش حاصل از فروش شرکت می باشد.
جنسیت:خانم و آقاسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:لیسانس و فوق لیسانس
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 26 و حداکثر 34 سالرشته تحصیلی:مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

سوابق کاری مکفی در کارشناسی و برنامه ریزی آموزشی ، اعتماد به نفس بالا ، فن بیان و سخنوری، مهارتهای ارتباطی قوی ، توانایی کار با افراد ، انجام فعالیت تیمی ، توانایی تصمیم گیری و حل مسأله ، خلاقیت ، مقاومت در برابر خستگی ، آشنایی کامل با نرم افزارMS-Office

مسئول امور اداری

تعریف شغل:

انجام کلیه امور مربوط به کنترل و ثبت تردد ، حضور و غیاب ، نگهداری پرونده های پرسنلی و امور دبیرخانه ای و تهیه ، تنظیم و ارسال لیست بیمه ، اجرای دستورالعمل های سازمانی را امور اداری اتلاق می کنند.

مختصری از شرح شغل

مسئول امور اداری در این شغل عهده دار کنترل و ثبت تردد ، حضور و غیاب ، مرخصی و مأموریت پرسنل بوده ، لیست بیمه را تنظیم و ارسال می نماید ، امور دبیرخانه ای را انجام می دهد ، پرونده های پرسنلی و اسناد مدارک سازمانی را ثبت و بایگانی می نماید و در مجموع مجری دستورالعمل های سازمانی است .

محل انجام کار:ساختمان اداریساعت کار:تایم اداری
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق مسئول اموراداری از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و درصد معینی پادش حاصل از فروش شرکت می باشد.
جنسیت:خانم و آقاسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:لیسانس
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 26 و حداکثر 38 سالرشته تحصیلی:مدیریت دولتی و صنعتی ، حسابداری ، کامپیوتر

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

سوابق کاری مکفی در زمینه سرپرستی و یا مدیریت امور اداری ، فن بیان ، مهارتهای ارتباطی قوی ، توانایی کار با افراد ، مقاومت در برابر خستگی توانایی مستند سازی و ارائه گزارش به مدیران ، آشنایی کامل با نرم افزارMS-Office.

مسئول بازرسی و مسیربندی

تعریف شغل:

کنترل تردد و حضور گروهی از پرسنل که ساعات زیادی از روز خارج از ساختمان اداری مشغول به فعالیت هستند.

مختصری از شرح شغلمسئول بازرسی و مسیر بندی در این شغل عهده دار مسئولیت کنترل تردد و حضور پرسنلی که بیشترین زمان فعالیتشان را در مأموریت های خارج از سازمان حضور دارند ، می باشد . این کنترل از طریق GPS و GPRS و دریافت داده های تبلت در محیط یک نرم افزار صورت می پذیرد . همچنین مسئول بازرسی با اطلاع از موقعیت مکانی مشتریان شرکت و پراکندگی محل استقرار فروشگاه ها برروی نقشه و در نظر گرفتن سایر ملاحضات ، اقدام به تعیین محدوده های مشخص مکانی برای حضور هریک از فروشندگان در مسیر مخصوص به خود می نماید.

محل انجام کار:ساختمان اداریساعت کار:دوتایم
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق مسئول بازرسی و مسیر بندی از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و درصد معینی پادش حاصل از فروش شرکت می باشد.
جنسیت:صرفأ آقایانسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:فوق دیپلم
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 26 و حداکثر 34 سالرشته تحصیلی:کامپیوتر ، نقشه برداری

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

برخوردار از روابط عمومی و فن بیان مناسب ، خویشتن داری ، توان و استقامت پیگیری مستمر موضوعات کاری ، آشنایی کامل با نرم افزارMS-Office.

مسئول بازاریابی

تعریف شغل:

مجموعه اقداماتی که به جذب مشتری ، فراهم سازی زمینه فروش محصولات و خدمات و توسعه سهم بازار منجر می شود بازاریابی نام دارد.

مختصری از شرح شغل

مسئول بازاریابی با بهره گیری از حضور کارشناسان این بخش به ، شناسایی مشتریان فعلی و طبقه بندی آنها برحسب سن، جنس، درآمد،موقعیت جغرافیایی،قیمت،خدمات و پیش بینی نوع و مقدار تقاضای سالانه هر گروه، رجوع و فراخوانی مشتریان گذشته و کشف علت عدم خرید و قطع ارتباط آنها و حل مشکلات فی ما بین، اندازه گیری رضایت مشتریان وطراحی برنامه هایی برای افزایش رضایتمندی آنها،شناسایی فرصت های افزایش فروش،افزایش سود و تجزیه و تحلیل وطراحی برنامه های اجرایی برای بهره گیری ازفرصت ها انجام تحقیقات بازار و جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز ازمصرف کنندگان،رقبا،عوامل توزیع(عمده فروش ها و خرده فروش ها)شناسایی مصرف کنندگان دولتی و سازمانی مانند انجمن ها،اتحادیه ها،فروشگاه های زنجیره ای،هتلها،بیمارستان ها،مراکز بزرگ خرید وفروش وطراحی برنامه های خاص برای آنها ایجاد رابطه (مکاتبه،مصاحبه،تماس حضوری یا تلفنی) با مشتریان،تصمیم گیرنده گان اصلی درمورد خرید وتدارکات،مسئولین مالی و مدیران موثر تخمین و پیش بینی فروش انواع محصولات به تفکیک در ماه ،فصل،شش ماهه بعد وسال بعد به گروههای مشتریان ، می پردازد. .

محل انجام کار:ساختمان اداریساعت کار:تایم اداری
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق مسئول بازاریابی از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و درصدی معینی از پادش حاصل از فروش شرکت می باشد.
جنسیت:خانم و آقاسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:لیسانس و فوق لیسانس
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 26 و حداکثر 34 سالرشته تحصیلی:مدیریت بازرگانی و گرایش بازاریابی

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

سوابق کاری مکفی در زمینه سرپرستی و یا مدیریت بازاریابی ، اعتماد به نفس بالا ، فن بیان ، مهارتهای ارتباطی قوی ، توانایی کار و تعامل با افراد ، انجام فعالیت تیمی ، ابتکار و خلاقیت در کار ، مقاومت در برابر خستگی فکری ناشی از کار ، توانایی تصمیم گیری و حل مسأله ، توانایی مستند سازی و ارائه گزارش های تحلیلی ، نتیجه گرایی ، آشنایی کافی با نرم افزارMS-Office

کارشناس CRM

تعریف شغل:

به همه فرآیندها و فناوری‌هایی گفته می‌شود که برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمت به مشتریان به کار می‌رود و هدف از این کار وفادار نمودن مشتریان و پایدار شدن روابط با ایشان است.

مختصری از شرح شغل

کارشناس CRM در این شغل به شناسایی مشتریان فعلی و طبقه بندی آنها برحسب مغیاس های مورد نظر می پردازد اقدامات لازم برای رجوع و فراخوانی مشتریان گذشته و کشف علت عدم خرید و قطع ارتباط آنها را انجام می دهد و به حل مشکلات فی ما بین می پردازد ،میزان رضایتمندی مشتریان را می سنجد و به ارائه راهکار و برنامه هایی برای افزایش رضایتمندی آنها می پردازد ، همچنین به انجام تحقیقات بازار و جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز ازمصرف کنندگان،رقبا،عوامل توزیع(عمده فروش ها و خرده فروش ها) در راستای ارائه خدمات ارزنده تر به مشتریان می پردازد.

محل انجام کار:ساختمان اداریساعت کار:تایم اداری
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق کارشناس CRM از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و درصد معینی پادش حاصل از فروش شرکت می باشد.
جنسیت:خانم و آقاسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:لیسانس
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 26 و حداکثر 34 سالرشته تحصیلی:مدیریت بازرگانی ، علوم اجتماعی و ارتباطات ، روانشناسی

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

سوابق کاری مکفی در زمینه کارشناسی CRM ، اعتماد به نفس بالا ، فن بیان ، مهارتهای ارتباطی قوی ، توانایی کار و تعامل با افراد ، انجام فعالیت تیمی ، ابتکار و خلاقیت در کار ، توانایی تصمیم گیری و حل مسأله ، توانایی مستند سازی و ارائه گزارش های تحلیلی ، آشنایی کافی با نرم افزارMS-Office

کارشناس تبلیغات

تعریف شغل:

مجموعه اقداماتی که با هدف نمایاندن محصولات و خدمات شرکت صورت می پذیرد تبلیغات نامگذاری می شود.

مختصری از شرح شغل

تهیه کلیپ های تبلیغاتی ، تهیه پوستر، بروشور و آگهی برای محصولات به منظور نصب در فروشگاه های مشتریان و استفاده تیم فروش از امتیاز آنها به هنگام مذاکرات فروش ، نگهداری از بانک اطلاعاتی مشتریان برای بررسی مداوم آنها و اخذ گزارشات مختلف از مشتریان و ارائه به مسئول بازاریابی ، برگزاری نمایشگاه ها و گردهمایی ها به منظور معرفی محصولات و خدمات جدید ارائه شده به بازار و یا بدست آوردن بازار و مشتریان جدید برای محصولات قبلی گزارش روند کار به مسئول بازاریابی ، ارتباط با مشتریان، تامین کنندگان و رسانه ها به منظور ایجاد بازار بیشتر برای فروش محصولات .

محل انجام کار:بخشی از زمان کار در ساختمان اداری و بخشی به مأموریت های خارج از ساختمان اختصاص می یابد.ساعت کار:تایم اداری
مرخصی:مطابق قانون کار 26 روز در سالحقوق و مزایا:حقوق کارشناس تبلیغات ، متشکل از حقوق و مزایای قانونی ( مطابق قوانین کار) و درصد معینی پادش حاصل از فروش شرکت می باشد.
جنسیت:خانم و آقاسلامت جسمانی:برخورداری از سلامت کامل جسمانی
پایان خدمت:دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمتحصیلات:فوق دیپلم ، لیسانس
تعطیلات:جمعه ها و تعطیلات رسمیبیمه ها:بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان
سن:حداقل 22 سال و حداکثر 34 سال سنرشته تحصیلی:گرافیک ، روانشناسی ، مدیریت بازگانی

مهارت ها و شرایط اختصاصی احراز شغل

سوابق کاری مکفی در زمینه تبلیغات ، اعتماد به نفس بالا ، فن بیان ، مهارتهای ارتباطی قوی ، توانایی کار و تعامل با افراد ، انجام فعالیت تیمی ، ابتکار و خلاقیت در کار ، توانایی تصمیم گیری و حل مسأله ، توانایی مستند سازی و ارائه گزارش های تحلیلی ، توانایی انجام کار با نرم افزارهایPhotoshop،CorelDraw، MS-Office