معرفی شرکت

ما حلقه ای بزرگ از زنجیره تولید تا مصرف محصولات غذایی و بهداشتی کشور هستیم که واسطه های پرتعداد میان تولیدکنندگان و مشتریان را حذف کرده و بلا واسطه با سیستم جامع و منظم پخش مویرگی محصولات را به دست مشتریان ( سوپرمارکت داران ، رستوران ها و سایر اصناف ) می رسانیم . رسالت ما رسانیدن مرغوبترین محصولات گروه صنایع غذایی و بهداشتی کشور ، درکوتاه ترین زمان و بلاواسطه با بهره گیری از سیستم علمی پخش مویرگی حتی تا دورترین نقاط استان پهناور خوزستان، به دست مشتریان است . امید آنکه با عنایت حضرت حق و رضایت مشتریان در این مسیر استوار و ثابت قدم باشیم و بتوایم سهم خود را در شکوفایی صنعت و بالندگی اقتصاد میهن عزیزمان ایران، ایفا کنیم.