تجزیه و تحلیل

شرکت توزیع گستران یکی از بزرگترین شرکتهای پخش مویرگی در سطح استان خوزستان با هدف کمک به ارتقاء وتوسعه مدیریت کیفیت توزیع مواد غذایی و بهداشتی در سال 1382 تاسیس گردیده و ماموریت خود را تامین کالای مورد نیاز مشتریان در کوتاهترین زمان ممکن بنیان نهاده است.