تدوین استراتژی

در راستای افزایش رضایت مشتریان و ذینفعان و همچینین بکارگیری سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای (ISO 9001:2015 , ISO 10002:2018 , ISO 10004:2018) در دامنه تامین،انبارش و توزیع مواد غذایی و بهداشتی تلاش می نماید ، خدمات خود را مبتنی بر هفت اصل زیر تنظیم نماید:

1-         افزایش سهم بازار با روش های مناسب وموثر.

2-          احترام به حقوق مشتریان و فراهم آوری فرصت جهت رسیدگی به شکایات ایشان.

3-       پایش مستمر سطح رضایتمندی مشتریان و تلاش در جهت ارتقاء رضایتمندی.

4-       بکارگیری نیروی انسانی متعهد و توانمند و ارتقاء سطح دانش و تخصص و مهارت آنها.

5-       توسعه جغرافیایی بازار و تنوع محصول منطبق با نیاز و سلایق مشتریان.

6-       برقراری روابط سودمند متقابل با تولید کننده و مصرف کننده.

7-       بهبود مستمر در کیفیت ارائه خدمات .