فروش

فروش

یکی از تمهیدات شرکت توزیع گستران برای فروش قدرتمندتر محصولات، مشخص کردن تاکتیک‌های ویژه برای فروش هر محصول است. این تاکتیک‌ها در همان ابتدای ورود هر محصول به سبد پخش و همچنین در مواقعی که مدیران فروش ضرورت آن را تشخیص دهند تشکیل می‌شود. کمیته فروش تحت نظارت عالی مدیریت شرکت و مدیریت فروش تمام جوانب یک محصول را بررسی کرده و تاکتیک‌های فروش خاص آن را تجویز می‌نماید. این تاکتیک‌ها طیف گسترده‌ای را شامل می‌شوند که ممکن است از اهدای جوایز به تیم فروش تا تمرکز بر یک منطقه خاص را در بر گیرد؛ اما آنچه اهمیت دارد این است که تاکتیک‌های فروش مبتنی بر طرح بازاریابی محصول است.

تدوین برنامه مسیر بندی

مسیر بندی در دو حوزه صورت می‌گیرد، واحدهای فروش و واحد توزیع. واحدهای فروش مسیرهای بهینه را برای هر ویزیتور تعیین می‌کنند و واحد توزیع نیز به روش‌های علمی بهترین مسیرها را برای حرکت ماشین‌های پخش از انبار تا مشتری را تعیین می‌کنند. تمام تلاش کارشناسان تعیین مسیر این است که با بیشترین فرکانس مشتری‌ها ویزیت شده و در کمترین زمان حداکثر48ساعت کالا به دست مشتری برسد.